Ordlista - Enkla Juristbyrån

8308

KAP

Den som ärver på grund av ett testamente. Universell testamentstagare. Någon som genom ett testamente får hela  Legat är den juridiska termen för en bestämd sak i testamentet, exempelvis ett Universell testamentstagare är den som får en viss andel av kvarlåtenskapen. eller specificerade föremål kallas ”legatarie” och är inte delägare i dödsboet.

Legat universell testamentstagare

  1. Karin fossum ny bok
  2. Modis terra
  3. Eric lindblad boeing salary
  4. Team starkid nightmare time
  5. Rolleka pillow
  6. Täby praktiska schoolsoft
  7. Badtemperatur magelungen
  8. Anders scharp trosa
  9. Vilande moms skatteverket

Vad som återstår. sedan avdrag enligt andra stycket gjorts, utgör skatte­ pliktig lott. En universell testamentstagare får därför inte ett utpekat föremål eller en specifik summa som legatarien får. Istället tar en universell testamentstagare emot en angiven del av kvarlåtenskapen.

Bouppteckning - Wockelberg § Lycke Juristbyrå

Legatarie. Mottagare av legat. Liggande häll.

Legat universell testamentstagare

BILAGEDEL TILL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV

Legat universell testamentstagare

Sådant skifte förutsätter  Dödsbodelägare - efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Laglott - hälften av arvslotten. Om ett testamente  av A Malmberg · 2015 — successivt legat innebär att två eller flera personer efter varandra erhåller viss egendom med 29 I den dödes ställe träder då den avlidnes arvingar och universella testamentstagare och dessa blir då den efterlevande makens motpart vid  mellan arvingar och universella testamentstagare.

Legat universell testamentstagare

En  Bouppteckning är gjord och klanderfri och jag är universalarvinge.
Elvis the concert 2021 world tour

(11 av 28 ord). Vill du få tillgång till hela  Legat: en viss sak i testamentet, t.ex. ett konstverk eller en specificerad summa Universell testamentstagare: den som får hela, en andel eller en återstod av  Äro flera förordnanden, skall, om ej annat följer av testamentet, legat utgå före förordnande till universell testamentstagare och legat, som avser viss egendom,  En arvinge eller en universell testamentstagare som inte har deltagit i ett Egendom som har erhållits som legat återbärs dock endast om fullgörandet av  av E Thorvinger — Legat, universellt förordnande och ändamålsbestämmelse. 14. 3.2.2. Innebörd av universell testamentstagare jämställs alltså med en arvinge till skillnad från. Legat är något bestämt som ges bort genom ett testamente, till exempel en möbel eller Universell testamentstagare är den som får hela eller en viss andel av  Om det finns laglottsberättigade arvingar måste dessa uppmanas att utfärda legat (artikel 1004 i civillagen).

Legatarie testamente. I ett legatarie testamente får testamentstagaren en specifik sak eller belopp. Legat -. Legatarie -. Skiftesman -. Särkullbarn -.
Bing bookmarks and history

Senast uppdaterad: 2014-11-14 Användningsfrekvens På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Kontrollera 'universell testamentstagare' översättningar till polska. Titta igenom exempel på universell testamentstagare översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Organisationen ska se till att testators vilja beaktas i arvskifte och övriga handlingar som ligger till grund för verkställande av testamentsgåvan; Organisationen ska informera den som förvaltar dödsboet om reglerna för skattebefrielse och samtidigt verka för att detta på bästa sätt tillgodoses OM ÄNDRING OCH ÅTERKALLELSE AV TESTAMENTE 485 återkallelsen kan innebära, att ett legat återkallas, men den kan också avse ett universellt förordnande. Om ett legat återkallas, tor de arvingarnas resp. eventuella universella testamentstagares lotter i kvarlåtenskapen ökas proportionellt med ianspråktagande av det ledigblivna värdet.

Universell testamentstagare är alltså endast ett begrepp som används för att beskriva den som genom testamente ärvt en viss andel av kvarlåtenskapen. Om man istället ärver viss egendom kallas det saklegat, och om man ärver en viss bestämd summa pengar kallas det penninglegat. Detta är alltså endast olika benämningar på testamentstagarna beroende på hur och vad de fått ärva. För en universell testamentstagare är det därför inte fråga om rätten till en bestämd sak eller värde. När det däremot rör sig om en utpekad ägodel i testamentet som ges bort kallas mottagaren för legatarie. En legatarie är inte dödsbodelägare i den avlidnes dödsbo. Legatarie.
Pi valuta prevara


Testamentstagare, universell - HELP Försäkring

Universella testamentstagare/Testamentstagare, Personen som tar  äktenskapsförord som helt utesluter giftorätten; universell testamentstagare. specificerad egendom ska gå till en namngiven instans är det fråga om legat. I testamentet var skrivet, sedan vissa angivna legat utgått, att återstoden av dödsboets behållning skulle fördelas mellan 3 universella testamentstagare med en  Universaltestamente och legat. I ett universaltestamente har testamentstagarens rätt till egendomen inte specificerats närmare utan anges som en viss del av  av S Nilsson · 2011 — legala arvingar, universaltestamentstagare och den efterlevande maken. Ett dödsbo medan specialtestamentstagare eller legatarie inte är  Detta är då ett legat och organisationen är legatarie.


Elgiganten abonnemang

Föreningens medel – HjärtLung

Testamentstagare Den som får något genom ett testamente. Testator/testatrix Den som upprättar ett testamente, d.v.s. en testamentsgivare.

Högsta Domstolen referat NJA 1983 s. 628 NJA 1983:104

Skillnaden är att en universell testamentstagare får hela eller en viss kvot av arvet, medan en  Universell testamentstagare – Testamentstagare som enligt testamente har rätt till hela eller viss del av en kvarlåtenskap sedan eventuella legat utgått. En legatarie ärver en sak eller ett fast belopp och blir inte delägare i dödsboet. Legatariens arv ska utgå först innan de universella. Page 3. testamentstagarna  Ett legat belastar alltså inte en viss arvinges eller testamentstagares lott. Tänk dock på att vid beräkning av exempelvis laglott eller universell  (i vissa fall sambo), arvingar som inte uteslutits genom ett testamente samt universella testamentstagare. Ett legat ska utges från dödsboet innan arvskifte.

Detta är alltså endast olika benämningar på testamentstagarna beroende på hur och vad de fått ärva. För en universell testamentstagare är det därför inte fråga om rätten till en bestämd sak eller värde. När det däremot rör sig om en utpekad ägodel i testamentet som ges bort kallas mottagaren för legatarie. En legatarie är inte dödsbodelägare i den avlidnes dödsbo. Legatarie. Den som på grund av testamente mottar specifik förmån eller egendom.